Terms and conditions

Terms of purchase for IISA online products.

Standard setback rules in the Buying Act apply (14 days from the date of sale). If the right of cancellation is used, the participant will no longer have access to the course / product.

Participants have access to courses as long as stated at each course, but available as long as the course portal is operated by Iisa Persen as long as no other information is given.


Norsk: 

Vilkår for kjøp hos IISA onlineprodukter. 

Standard angrefristregler i Kjøpsloven gjelder (14 dager fra salgsdato). Hvis angreretten benyttes, vil deltaker ikke lenger ha tilgang til kurset/produktet.

Deltaker har tilgang til kurs så lenge som er oppgitt ved hvert enkelt kurs, men tilgjengelig så lenge kursportalen er i drift av Iisa Persen så lenge annet ikke er oppgitt. Bøker sendes per vanlig post når betaling er mottatt.